Projekt
Moj COOL laboratorij

Učitelji u projektu

U izradi materijala i pripremanju učenika za realizaciju aktivnosti sudjelovalo je nekoliko učitelja.

Popis ćemo ažurirati kako se budu realizirale određene faze projekta. Do sada su svoj doprinos dali:


Dominik Tomislav Vladić

Igor Barišić

Marija Rajci

Ivana Vidović

Pomoć s prikupljanjem sadržaja za projektne aktivnosti

Katarina Kuric

Osnovna škola Budrovci - 2016/2017