Projekt
Moj COOL laboratorij

Učenici u projektu

U izradi materijala i pripremanju svih oblika sadržaja kroz aktivnosti sudjelovalo je nekoliko učenika iz više razrednih odjela.

Popis ćemo ažurirati kako se budu realizirale određene faze projekta. Do sada su svoj doprinos dali:


Borna Jona

Tin Slobođanac

Mihael Andrić

Domagoj Gjalić

Gabrijel Kristek

Mia Kristek

Mateas Kutjevac

Antonio Sivak

Lea Zetović

Nela Andrić

Renata Nemet

Ivan Pekić

Petra Sivak

Patrik Bačani

Denis Blažević

Darko Pavlović

Osnovna škola Budrovci - 2016/2017